Interview met de ambassadeur van DNFL

Tussen 2014 en 2017 heeft TekstAtelier Eerzs het door adverteerders gesponsorde magazine van de Stichting Dierennoodhulp Flevoland belangeloos vormgegeven. Eerzs signatuur zit in de naamgeving, het idee, redactioneel management, interviews en vormgeving. Ook alle communicatie en contacten met Uitgever Kroonland BV zijn door mij volledig gefaciliteerd.

De uitgave van voorjaar 2016 staat bol van leuke en leerzame informatie. En interviews waar ik trots op ben. Zo is in dit nummer een uitvoerig verslag opgenomen van mijn gesprek met Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer op een wel heel unieke locatie. Hij geeft heldere toelichting op het beleid dat in de Oostvaardersplassen wordt gevoerd.

Digitaal beschikbaar magazine

En het was een waar genoegen om de ambassadeur van de Stichting DNFL – Henny Huisman – tussen zijn eigen veestapel in het Noord-Hollandse Bakkum te ontmoeten. Het Voorjaarmagazine Dierennoodhulp Flevoland is digitaal beschikbaar gesteld door Kroonland BV.